ARTISTS INDEX

Lisetta Carmi (1924-2022)

Lisetta Carmi, Erotismo e autoritarismo a Staglieno, 1966 | Vintage gelatin silver print | 24×18 cm
Lisetta Carmi, Erotismo e autoritarismo a Staglieno, 1966 | Vintage gelatin silver print | 24×18 cm
Lisetta Carmi, Erotismo e autoritarismo a Staglieno, 1966 | Vintage gelatin silver print | 24×18 cm
Lisetta Carmi, Erotismo e autoritarismo a Staglieno, 1966 | Vintage gelatin silver print | 24×18 cm